top of page
bgImage

Master key

Master Key durvju slēgšanas sistēmas

Master Key durvju slēgšanas sistēmas
 

Master Key durvju slēgšanas sistēma ir īpaša cilindru un atslēgu kombinācija, kas dod iespēju ar vienu atslēgu atslēgt visas vai daļu no ēkas telpām. Katrs atslēgas lietotājs var atslēgt tikai tās telpas, kurām sistēmas īpašnieks ir piešķīris piekļuves tiesības.

Master key durvju slēgšanas sistēmu veidi

Ģenerālā galvenā atslēga

Šai atslēgai ir vispārēja piekļuve, un tā parasti atrodas objekta īpašnieka vai pārvaldnieka rīcībā. Tā var tikt izmantota arī kā evakuācijas vai trauksmes atslēga.

Galvenās grupas atslēgas

Ar šo var atvērt tikai noteiktu durvju grupu. Tā parasti ir vadītāju vai servisa darbinieku rīcībā, kuri ir atbildīgi par konkrēto objekta daļu.

Individuālās atslēgas

Ar to var atslēgt viszemākā līmeņa – pakārtotās – durvis, piemēram, ārējās ieejas durvis, ieeja pagrabā vai atkritumu izgāztuves telpā. Savukārt individuāli ar to var atslēgt tikai „individuālās telpas”, piemēram, dzīvokli, garāžu, pagrabu.

Master Key durvju slēgšanas sistēmas

Master Key durvju slēgšanas sistēma – viena atslēga, daudzas iespējas!

Ģenerālās galvenās atslēgas sistēma paredzēta birojos, viesnīcās, ražošanas uzņēmumos, publisko iestāžu objektos un enerģētikā. Bet individuālās atslēgas visbiežāk tiek izmantotas daudzdzīvokļu mājās.

Master key sistēmas izmantošanas priekšrocības

Master key sistēmas izmantošanas priekšrocības

Ērti, taupīgi, vienkārši – viena atslēga var aizstāt desmitiem līdz šim izmantoto atslēgu.

Master key sistēmas izmantošanas priekšrocības

Drošība – ģenerālā sistēmas atslēga ļauj rast ātru piekļuvi visām objekta telpām avārijas situācijās.

Master key sistēmas izmantošanas priekšrocības

Personāla piekļuves un darba laika kontrole.

Master key sistēmas izmantošanas priekšrocības

Daudzveidība – sistēma var tikt piemērota katra objekta pārvaldnieka vai atsevišķa lietotāja individuālajām prasībām.

Master key sistēmas izmantošanas priekšrocības

Spēja pielāgoties – sistēmu ir iespējams paplašināt un pārkodēt (piemēram, lai piemērotu jaunām prasībām vai atslēgas nozaudēšanas gadījumā).

Master key sistēmas izmantošanas priekšrocības

Daudzpusīgums – vienas sistēmas ietvaros var tikt izmantoti dažādu veidu cilindru profili. Pateicoties tam, sistēmu ir iespējams izmantot dažādu nozaru un pielietojuma objektos.

bottom of page